Advies


Sinds 1975 ben ik ruim 30 jaar werkzaam geweest bij de overheid. Als beleidsmedewerker op veel terreinen bij een provincie en bij een gemeente. Later als projectsecretaris en leidinggevende. Vanaf 1984 ben ik 25 jaar gemeentesecretaris geweest. In die periode heb ik mijn kwaliteiten als adviseur verder kunnen ontwikkelen, zowel op inhoudelijk terrein als op bestuurlijk gebied. De laatste jaren heb ik me vooral ingezet om de gemeentelijke organisatie omgevingsbewust te laten worden. Dit heb ik gedaan door veel contact te onderhouden met andere besturen, maar ook met burgers, bedrijven en instellingen (zie overigens onder "cv").

 

Die ervaring is de basis van mijn adviespraktijk. Daarbij kan ik ook gebruik maken van mijn ervaring als bestuurder bij uiteenlopende organisaties. Soms ben ik luisterend oor of fungeer ik als “praatpaal”, een andere keer formuleer ik een gericht advies.

 

Mensen typeren mij als een open persoon, die goed kan luisteren. En als iemand die op een praktische en creatieve manier zaken tot een oplossing weet te brengen.

 

Inmiddels heb ik ruime ervaring als lid (meestal voorzitter) van een plaatsings-, inpassings- dan wel toetsingscommissie bij een (gemeentelijke) reorganisatie. Ook heb ik ruime ervaring als ombudsman in verschillende gemeenten en als voorzitter van de klachtencommissie van een woningcorporatie.