CV


Opleiding

 

Werkervaring

1975 – 1979

Provincie Overijssel (div. afdelingen, met name welzijn & cultuur)

1979 – 1981

Gemeente Helmond

medewerker afdeling bestuurs- en juridische zaken

1981 – 1984

Gemeente Helmond

hoofd bureau ruimtelijke ordening

secretaris Projectbureau Helmond Groeistad

1984 – 1987

gemeentesecretaris Groesbeek

1987 – 2009

gemeentesecretaris Beuningen

 

Sinds 2009 ben ik zelfstandig ondernemer (Roel Gerritsen Mediation & Advies).

Ik ben sinds 2013 voorzitter van ombudscommissie van de gemeenten Rheden, Doesburg en Rozendaal (www.ombudscommissierheden.nl); ook ben ik vanaf 2010 als onderzoeker/mediator verbonden aan de lokale ombudsman van 7 gemeenten in de regio Nijmegen. Vanaf midden 2017 ben ik plaatsvervangend ombudsman van de gemeente Doetinchem. Sinds 2010 ben ik buurtbemiddelaar, tot midden 2016 in Beuningen, Druten en Nijmegen, vanaf dat moment in het team Berg en Dal/Heumen. Sinds 2012 voorzitter van de klachtencommissie van Woningcorporatie Oosterpoort, werkzaam ten zuidoosten van Nijmegen (www.oosterpoortwoon.nl).

Voorts was ik van 2013-2016 voorzitter van het Platform Church Mediation (www.platformchurchmediation.nl), een platform voor conflictbegeleiding en mediation in de kerk en bij levensbeschouwelijke vraagstukken. Eveneens ben ik lid van de Vereniging Gemeentemediation.

 

 

Maatschappelijke functies/hobbies

Bestuurslid en/of vrijwilliger geweest bij organisaties op het terrein van kerk, cultuur, bibliotheek, welzijn, kruiswerk. Ik was 7 jaar voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningbouwvereniging St.Joseph (Groesbeek). In die periode heb ik mede vorm gegeven aan de ombouw tot woningstichting, aan de fusie met corporaties van omliggende gemeenten (tot Oosterpoort wooncombinatie) en tot invoering van een professionelere organisatie met Raad van Toezicht en directeur-bestuurder.

 

Ik ben voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Groesbeek, secretaris van de Wmo-Adviesraad Berg en Dal en bestuurslid van de stichting SchuldHulpBuddy Berg en Dal.

 

Hobbies: bergwandelen, kunstgeschiedenis, gitaar spelen, fotografie