Hoe verloopt mediation?


De mediation vindt plaats op een rustige en neutrale plaats. In mijn geval gebeurt dat als regel op mijn kantoor (aan huis). U bereidt zich voor: u zet voor uzelf goed op een rijtje wat het probleem is, welke zaken daarbij van belang zijn en wat het allerbelangrijkste voor u is. Probeert u zich ook in te denken hoe de ander tegen het conflict aankijkt en wat voor hem/haar belangrijk is.

 

Als mediator bereid ik mij ook voor. Niet door apart met u en met de ander afzonderlijke gesprekken te voeren; wat er speelt hoor ik in de plenaire bijeenkomst. Wel door te zorgen dat de sfeer zo is dat u alle ruimte ervaart om aan het gesprek deel te nemen. Bovendien stuur ik u tevoren de zgn. mediationovereenkomst op. Dat is een serie afspraken die wij (beide partijen en de mediator) maken. Daarbij houd ik mij als registermediator aan de standaardovereenkomst van het NMI (Nederlands Mediation Instituut). In deze mediationovereenkomst staan zaken als vertrouwelijkheid en geheimhouding, het onderwerp van het conflict en welk uurtarief geldt. Ook verklaart u daarmee dat u actief meewerkt  en dat u het conflict wilt oplossen. De mediator verklaart dat hij onpartijdig zal zijn en geen enkel belang heeft bij de oplossing van het conflict die u zult vinden.

 

Na het ondertekenen van de mediationovereenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal ik elke deelnemer uitnodigen zijn kant van het conflict te vertellen. Gaandeweg zult u meer met elkaar dan met mij als mediator in gesprek komen. Aan het eind van iedere bijeenkomst (die als regel maximaal  1,5 uur zal duren) vat ik de voortgang samen. Als het wenselijk maak ik een kort gespreksverslag.

 

Op enig moment is bekend hoe u beiden tegen het conflict aankijkt; en is duidelijk wat voor u beiden de kern van het conflict is en welke zaken belangrijk zijn voor de toekomst. Dan is het punt bereikt dat u en de andere partij constructief aan oplossingen kunnen gaan werken. Als mediator heb ik verschillende technieken waarmee ik u kan helpen om oplossingen te zoeken. En om u te helpen om te toetsen hoe haalbaar (en dus hoe houdbaar) uw oplossingen zijn.

 

Als u beiden een oplossing heeft gevonden, dan leg ik deze vast in een overeenkomst: de vaststellingsovereenkomst. U schept daarmee rechten en plichten waaraan u zich beiden dient te houden. Daarom ondertekent u beiden deze overeenkomst.

De mediation is daarmee beëindigd.