Is mediation geschikt voor u?


Eigenlijk zijn veel verschillende conflicten geschikt voor mediation, zowel zakelijke als particuliere conflicten. Echtscheiding en andere familiezaken, arbeidsconflicten, burenruzies, conflicten binnen en tussen bedrijven en instellingen. Ook de overheid past steeds vaker mediation toe in conflicten met burgers (bijv. bij het behandelen van bezwaarschriften).

 

Of mediation ook geschikt is voor uw conflict, hangt af hoe u en de andere partij tegen het conflict aankijken. In ieder geval is het van belang dat u echt tot een oplossing wilt komen, ondanks de problemen of moeizame communicatie met de ander. U mag van de mediator verwachten dat hij u helpt.

 

Mediation is uitermate geschikt in de volgende gevallen:

 

De voordelen van mediation zijn:

 

Wanneer werkt mediation niet of minder goed?