Nieuws


 

Er kwam een klacht voorbij. Ik vroeg me af of de klager een oordeel van de ombudscommissie wilde. Of dat hij meer gebaat was bij een oplossing voor zijn probleem (uit zijn brief sprak een hoop pijn). Beide "partijen" (gemeente en klager) waren bereid om onder mijn begeleiding een goed gesprek te voeren. Dat ging aanvankelijk over de feiten; en dus over de vraag wie het gelijk aan zijn zijde heeft.
In de loop van het gesprek kwamen ze bij de eigenlijke pijn. Toen vonden ze betrekkelijk snel een manier om het probleem over en weer helder te krijgen; en op te lossen.


Was het mediation? Of een goed gesprek? Het heeft in ieder geval tot iets goeds geleid. en dat is mooi!