Wat is mediation?


Onenigheid met de buren over de plaats van een schuurtje in de tuin? In conflict met uw baas over de samenwerking op uw afdeling? Hoe moet het nu verder met uw familiebedrijf? Ruzie met uw ex-partner over de omgangsregeling met uw kinderen?

 

Daar wilt u vast zo snel mogelijk van af. Zeker als u weer met elkaar verder wilt of moet. Maar hoe moet dat als de ruzie al hoog is opgelopen; zo hoog, dat u die oplossing niet meer ziet. Mediation kan dat veranderen.

 

Mediation kan u en de andere partij helpen bij het vinden van een oplossing voor uw conflict. Een onafhankelijk bemiddelaar, de mediator, helpt u om de communicatie weer op gang te brengen, hij begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Hij helpt erbij dat feiten minder belangrijk worden; dat wensen, gevoelens en belangen van beide partijen centraal komen te staan.

 

De mediator neemt – anders dan een rechter of een arbiter – geen standpunt in, bedenkt geen oplossingen en neemt geen beslissingen. U doet dat zelf en de mediator begeleidt u daarbij. Dat is de kracht van mediation: u doet actief mee en zoekt samen naar een oplossing voor uw conflict. De mediator kiest geen partij, hij blijft onafhankelijk en neutraal. Bij mediation gaat het niet om winnen of verliezen, maar dat u beiden tevreden uit het conflict komt (een win-win oplossing!)

 

Mediation kent 2 belangrijke uitgangspunten.

Vrijwilligheid: u kunt niet worden gedwongen om deel te nemen aan mediation. Vertrouwelijkheid: als u via mediation op zoek gaat naar een oplossing, heeft u een verplichting tot geheimhouding. Alles wat tijdens de mediation wordt besproken, is vertrouwelijk.

 

In de verschillen zit de overeenkomst
(Aselha Puja)